Koste wat het kost, een vrouw aan de top

Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2016 vrouwen gemiddeld 7% minder verdienen in het bedrijfsleven dan mannen. Bij de overheid is dit 5%. Om een goede vergelijking op te stellen voor de loonkloof moet een man en een vrouw dus precies dezelfde baan, uren en relevante achtergrondkenmerken hebben. Deze vergelijking is echter onmogelijk, meldt het CBS.

Het ingroeiquotum
Het ingroeiquotum, waar de Sociaal-economische raad (SER) voor pleit moet hier verandering in brengen. Dit betekent dat wanneer de raad van commissarissen niet voor minimaal 30% uit vrouwen bestaat, er geen man meer genoemd mag worden. De stoel blijft leeg tot er een geschikte vrouw is gevonden die deze kan opvullen. Koste wat het kost een vrouw aan de top, concludeert SER.

De VVD heeft zich uitgesproken tegen het verplichte vrouwenquotum. Simon Kandelaars, perschef van de VVD, zegt tegen dit vrouwenquotum te zijn. De VVD schrijft verder op de site dat sollicitanten niet geselecteerd mogen worden op geslacht, afkomst of geaardheid. Iedereen hoort dus gelijk behandeld te worden. Dit sluit aan bij de mening van idealist, anarchist en schrijver van het boek waarom feminisme goed is voor mannen, Jens van Tricht. Hij heeft zich eerder al uitgesproken over de loonkloof. “We moeten elkaar aanspreken op seksistisch gedrag”, zegt van Tricht.

De SP wil meer
Door een meerderheid voor het verplichte vrouwenquotum in de Tweede Kamer is de eerste stap gezet vinden de initiatiefnemers. Voor de SP is dit nog niet genoeg. Zij vinden dat er meer moet gebeuren en kwamen met aanvullende eisen op het voorstel. Er moeten namelijk meer kansen komen voor vrouwen in de ‘gewone’ banen sector, dus niet alleen voor de top. Daarnaast pleit de SP voor gratis kinderopvang en gelijke beloningen tussen mannen en vrouwen. Dit voorstel krijgt nog geen meerderheid van de Tweede Kamer.