ARK Natuurontwikkeling: “We geloven erin wanneer je natuur goed tot wasdom laat komen, dat het echt wel tegen een stootje kan’’

/

Rewilding is een vorm van natuurherstel. Hierbij heeft de mens niet de controle over het natuurbeheer, maar laten we de natuur haar gang gaan. Over heel Nederland zijn er natuurgebieden getransformeert door middel van rewilding. Deze soort natuurherstel zorgt voor een vergroting van de biodiversiteit, een stijging in de economie en helpt klimaatverandering tegen te gaan.

Rewilding

Door rewilding is er meer mogelijkheid voor natuurlijke processen. Ecosystemen krijgen weer de kans om wild en waardevol te worden. De mens laat de natuur met rust zodat die kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat. Op deze manier blijven dode dieren, oud hout en mest ook liggen.  De organisatie ARK Natuurontwikkeling wil die natuurgebieden realiseren waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. ARK organiseert gebiedsontwikkelingen waar de nieuwe natuur bij kan dragen aan het ecologische en sociaaleconomisch functioneren van de regio. Dit doet de organisatie niet alleen. Samen met andere maatschappelijke belangen realiseren ze de nieuwe natuurgebieden. 

Volgens Lars Soerink, senior projectleider communicatie van organisatie ARK Natuurontwikkeling is het doel van rewilding zoeken naar balans: ‘’Rewilding heeft geen einddoel behalve dat het erom gaat om het landoppervlak terug te geven aan de wilde bewoners, de planten en dieren. Uiteindelijk proberen we daarmee om de balans tussen land die wij gebruiken voor infrastructuur en landbouw te herstellen, omdat in ons deel van de wereld het doorgeslagen is met als gevolg dat planten en dieren aan het sterven zijn.’’ Je kan volgens hem echter niet zomaar een nieuw proces van rewilding beginnen: ‘’Voor rewilding heb je voldoende oppervlakte nodig, anders ben je iets aan het doen wat zo klein is waardoor de invloed van de omgeving groter is dan wat het gebied zelf voor elkaar krijgt.’’  

Natuurherstel in Nederland 

Er zijn in Nederland meerdere gebieden welke natuurherstel zijn ondergaan. Zo is ARK jaren geleden bezig geweest met rewilding in Millingerwaard. Het natuurgebied, onderdeel van de Gelderse poort, is in 1991 getransformeerd van landbouwgebied naar natuurgebied. Jan Cornelissen, gids van Millingerwaard ziet dit ook. “Alle landbouwactiviteit is verdwenen.” Millingerwaard staat nu ook bekend om het enorme planten- en dierenrijkdom. “Er zijn konikpaarden en gallowayrunderen uitgezet. Ook vind je veel soorten planten terug, die in Nederland bijna niet meer te vinden zijn. Deze planten, die stroomdalflora heetten, groeien namelijk alleen maar bij rivieren.”

Ook in Het Groene Woud in Brabant gaan ze binnenkort aan de gang. In het nationale landschap wordt meer dan honderd hectare omgebouwd naar permanente natuur. Dit proces zou veel voordelen leveren aan de huidige natuur en hiermee probeert de ARK ook de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het project wordt ondersteund door het groen ontwikkelfonds. 

Rewilding Europa 

In 2011 heeft de ARK Natuurontwikkeling een nieuw initiatief opgericht namelijk ‘Rewilding Europe’. ‘’Op het gegeven moment kwam er op internationaal niveau zoveel belangstelling, dat wij de organisatie Rewilding Europa hebben opgericht’’, zegt Lars Soerink. Rewilding Europe is een initiatief dat meer ruimte wil maken voor wilde dieren en natuur. De organisatie is in heel Europa actief om in gebieden de natuur terug te brengen. Zo plaatsen ze wilde dieren, zoals wilde paarden en herten, op plekken waar ze nodig zijn. De gevolgen hiervan zijn dat de natuur weer terug veranderd naar de oorspronkelijke staat. ARK Natuurontwikkeling helpt Rewilding Europe bij deze processen in Nederland. 

Eind september is een nieuw rapport gepubliceerd door Rewilding Europe met actueel overzicht van wilde dieren en vogels die afgelopen decennia in Europa leven. Uit het rapport blijkt dat populaties van allerlei diersoorten zijn toegenomen. In het onderzoek is er gekeken naar vijftig soorten dieren: 25 vogels, 24 zoogdieren en één reptiel. De populaties van de onderzochte diersoorten zijn over de jaren heen gestegen. Zo is het aantal bevers vorig jaar 160 keer zo groot geworden vergeleken met het aantal bevers dat leefde in 1960. Rewilding Europe directeur Frans Schepers vertelde bij het NOS-radio 1 journaal dat soorten terugkomen zolang er maar aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Onder deze voorwaarden vallen de factoren voedsel, veiligheid en voldoende leefgebied. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat de wettelijke bescherming van de dieren enorm veel helpt. 

Economische groei 

Naast dat rewilding goed is voor het tegengaan van de klimaatverandering en gewassen, ontstaat er ook economische groei. ‘’We hebben een onderzoek gedaan binnen de Gelderse poort naar de economische ontwikkeling. Het blijkt dat er veel meer bedrijven zijn die nu profiteren en winstgevender zijn geworden doordat het gebied nu aantrekkelijker is geworden en het meer toeristen trekt. De economie is erop vooruitgegaan’’, vertelt Soerink. Hierbij wil de organisatie juist dat meer mensen anders omgaan met deze landschappen. ‘’Een van de dingen dat we met rewilding willen is juist dat mensen ook gebruik gaan maken van het natuurlandschap. We maken geen natuurreservaten waar hekken omheen staat met ‘verboden toegang’, maar dat mensen er ook gewoon van kunnen genieten en kunnen wandelen en fietsen. In de rewilding gebieden mag je in principe overal komen, ook van de paden. We geloven erin wanneer je natuur goed tot wasdom laat komen, dat het echt wel tegen een stootje kan.’’ 

Geef een reactie

Your email address will not be published.