Salafisme in de politiek van Amersfoort

Terrorisme, IS, angst, in deze tijd woorden die normaal lijken te worden. Via de media krijgen we veel van deze gebeurtenissen mee, maar lijken ze ver weg. Maar dan komt het onderzoek van Nieuwsuur over het salafistisch onderwijs naar buiten. Kinderen zouden op niet-reguliere islamitische scholen in Nederland dingen aangeleerd krijgen die niet aansluiten op onze waarden in de Nederlandse samenleving.  

Als we de media moeten geloven maakt de politiek zich zorgen en een aantal politici willen  dan ook actie ondernemen. Zo melden de  NOS  en het  NRC-handelsblad  dat Fractievoorzitter Gert-Jan Seegers van de  ChristenUnie  en VVD-voorman Klaas  Dijkhoff  de wet willen aanpassen, zodat de onderwijsinspectie voortaan na signalen  van eventuele dreiging al maatregelen kan nemen in het onderwijs dat buiten het reguliere valt.  

Deze uitspraken  worden  vooral op landelijk niveau  gedaan, maar hoe zit dit op lokaal niveau? We horen veel over de  salafistische  scholen in de grote steden, zoals in Den Haag.  Wij gingen  op  zoek  naar een gemeente waar dit ‘’probleem’’ nog niet zo bekend is.  Daarom  zijn  we  de gemeente  Amersfoort wat beter  gaan  bekijken.  

Wat weten we tot nu toe over Amersfoort en het  salafistisch  onderwijs? Uit het onderzoek van  Nieuwsuur  en  NRC-handelsblad  blijkt dat ook in Amersfoort een school actief is die jonge kinderen al  salafistische  ideeën bijbrengen. Zo zouden de kinderen lessen krijgen waarin ze worden opgeroepen zich af te afkeren van de westerse samenleving, zo meldt  RTV Utrecht.  Wat zijn de reacties van de politiek in Amersfoort op  deze  onderzoeken?  

Volgens  VVD  gemeenteraadslid  Jelle Hengeveld  ‘’mag de vrijheid van onderwijs niet misbruikt worden om jonge kinderen te indoctrineren en ze tegen onze samenleving op te zetten. ’’ Daarnaast  wil de partij van het stadsbestuur weten of de gemeente op de hoogte is van het bestaan van de  salafistische  instelling en om welke school het dan gaat.  Ook burgemeester Bolsius spreekt zijn afschuw over de uitkomst van het onderzoek van Nieuwsuur: ‘’Zorgelijk en onacceptabel.’’   

Naast de VVD en de burgemeester, spreekt ook  GroenLinks  haar zorgen uit over het  salafistisch  onderwijs. Dat blijkt uit een telefonisch interview  dat  de  Werkplaats  voerde met Bram Leeuwenkamp, woordvoerder  bij de GroenLinks fractie voor het  Sociaal Domein en Onderwijs en Jeugd: ‘’Die kinderen worden opgevoed met een beeld dat dusdanig niet overeenkomt met de kernwaarden zoals wij die hanteren in Nederland. Ze worden met de rug naar de samenleving opgevoed. ’’ GroenLinks  vindt het de taak van de burgemeester en de wethouders om contact te gaan leggen met de salafistische scholen.  ‘’Er worden daar waarden aangeleerd die haaks staan op onze liberale democratie.’’  

Ook de Christen Unie wilde  de Werkplaats  via de telefoon te woord staan. Zij hadden er in Amersfoort tot dusver nog niet veel over gehoord, maar vinden ook dat elke de overtuigingen van elke stroming wel binnen de wet moeten blijven: ‘’Je moet geen dingen gaan roepen of mensen op een spoor zetten, waardoor zij zich buiten de wet gaan plaatsen in hun handelen of in hun uitspraken,’’ vertelt  raadslid  Hans Bol, woordvoerder  voor  onder andere Onderwijs en Jeugd. Ook stelt  hij dat als er genoeg cursusmateriaal is dat  bewijst dat  het  salafistisch  onderwijs tegen de grondwet ingaat, er moet worden ingegrepen.  De politiek zal de komende tijd moeten overleggen of het salafistisch onderwijs een gevaar vormt voor de Nederlandse samenleving. 

Straatinterview in Amersfoort

Om dit verhaal van alle kanten te belichten, besloten we de straat op te gaan. Hier kwamen wij tot de conclusie dat er onder de burgers in Amersfoort veel onwetendheid heerste. 

Vele waren wel op de hoogte over het Salafisme in Nederland, maar hadden geen idee dat het zich ook in de gemeente Amersfoort afspeelt. Duidelijk werd dat het wel veel zorgen oproepte onder de bewoners in Amersfoort. In deze video is dat dan ook duidelijk merkbaar.

Ben je nu benieuwd wat het salafisme precies is? Klik dan hier.

Straatinterviews in Amersfoort.