/

De negatieve invloeden van porno

Start

Velen van ons zullen het wellicht wel eens zijn overkomen. Iemand die je op straat vraagt of je Jezus al gevonden hebt in je leven. Wie aardig genoeg is om dan te blijven staan, hoort een verhaal over de redding die het geloof brengt. Als puber gebeurde mij dit ook een keer toen ik door de binnenstad liep. Wat mij is bijgebleven van dat moment is hoe deze meneer mij in geuren en kleuren vertelde over zijn pornoverslaving. Deze had hij overwonnen door zich te bekeren tot het christendom. Dat ongemakkelijke gesprek zit nog steeds in mijn hoofd. Nu, ongeveer tien jaar later begrijp ik steeds meer welk punt deze meneer mij duidelijk probeerde te maken. Pornografie maakt meer stuk dan je door hebt. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk heeft het grote gevolgen. Onder andere omdat de omvang van pornografie steeds groter wordt in onze wereld.

97 miljard euro, volgens Kassia Wosick van de New Mexico State University is het de jaarlijkse opbrengst van de porno-industrie. Dit cijfer is onvoorstelbaar hoog omdat de meeste pornowebsites gratis gebruikt worden. Dit getal blijft maar groeien. Tegenwoordig voornamelijk door internetpornografie. Pornowebsites worden meer bezocht dan Twitter, Instagram en Netflix samen. Volgens de jaarcijfers van PornHub werd in 2019 de website 42 miljard keer bezocht, dat zijn 115 miljoen bezoekers per dag, 5 miljoen per uur en 80.000 keer per minuut. Dit zijn slechts de cijfers van één website. Volgens Michael Castleman van Psychology Today krijgen de grootste vijf pornowebsites 6 miljard bezoekers per maand. Dat is ongeveer net zo veel als de gehele wereldbevolking.

Het gebruik van pornografie op het internet is niet nieuw. Maar het lijkt veel meer genormaliseerd. De hoeveelheid en snelheid is iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Porno wordt snel gezien als iets normaals, het is een deel van de maatschappij geworden. Toch heeft het daadwerkelijk grote ontwrichtende gevolgen op de samenleving. In de loop van de jaren zijn er verschillende organisaties gekomen die de bewustwording rondom pornografie verhogen. Zo ontstond 13 jaar geleden ook stichting “Fight The New Drug”. Deze Amerikaanse stichting houdt zich bezig met het informeren van jongeren. Zij noemen grote maatschappelijke nadelen zoals toenamen in seksuele agressie, mensenhandel, gedwongen prostitutie en de aantasting van het beeld wat jongeren hebben van seks. Ook noemen ze grote invloeden op persoonlijk vlak. Denk aan; depressies, angststoornissen, intimiteitissues en het objectiveren van vrouwen.

Maatschappelijke gevolgen

Volgens het ‘International Labour Office’ zouden er in 2016 ongeveer 5 miljoen voornamelijk vrouwen het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel binnen de porno-industrie. Geschat wordt dat van deze 5 miljoen ongeveer een vijfde kinderen waren. Dat komt neer op 1 miljoen kinderen per jaar die door de porno-industrie verhandeld en misbruikt worden. Slachtoffers komen voornamelijk uit minder ontwikkelde landen, met 73% uit Azië als voorbeeld. Ook zoals bovenstaand genoemd is seksuele agressie een direct gevolg van de normalisering van pornografie. Dat het online leven een grote invloed heeft op de maatschappij tegenwoordig valt niet meer te ontkennen. Maar niet alleen sociale media, ook de porno-industrie wordt door een ontzettend groot deel van de bevolking geconsumeerd. De schatting is dat ongeveer 90% van de mannen en 60% van de vrouwen porno kijkt. Dat betekent dat een heel groot deel van de bevolking kijkt naar video’s waarin er fysiek of mentaal agressie wordt geuit tegen voornamelijk vrouwen. Uit onderzoek van de Indiana University blijkt dat in de helft van de porno-video’s dit soort agressie voorkomt.

Net zoals sociale media is veel wat je ziet in video’s nep. Daar zullen veel mensen zich wel bewust van zijn. Toch is deze ontwikkeling een hellend vlak, noemt ook Norman Doidge in zijn boek “The Brain That Changes Itself”: De ‘softcore’ porno is nu wat ‘hardcore’ een decennia terug was’. Deze ontwikkeling samen met de ontploffing van de technologische mogelijkheden maken de invloed steeds groter. Veel jongeren worden al vroeg blootgesteld aan de dus steeds heftiger wordende porno. Volgens een onderzoek in de Verenigde Staten hebben 84.4% van de jongens en 57% van de meisjes porno gekeken voor hun 18e levensjaar. Wat ergens wel een beetje vreemd is voor een industrie die zich “adult entertainment” noemt.

84.4% van de jongens en 57% van de meisjes is in contact gekomen met porno voor hun achtiende levensjaar

Persoonlijke gevolgen

In verschillende onderzoeken wordt het consumeren van porno gelinkt aan negatieve effecten op de mentale gezondheid. Zo zou het onder andere depressie, angststoornissen, eenzaamheid en een slecht zelfbeeld tot gevolg hebben. Bij eenzaamheid wordt zelfs gesteld dat het elkaar versterkt. Een eenzaam persoon zou vaker porno kijken, wat het gevoel van eenzaamheid alleen maar verder voedt. Een groot deel van de problemen wordt veroorzaakt door ons brein. Op het moment dat je porno kijkt gaat het beloningssysteem in je brein op volle toeren draaien. Het laat een ontzettend groot aantal stoffen vrij, waaronder de stof dopamine. Dit is een van de belangrijkste hormonen van het menselijk brein. Het speelt een belangrijke rol bij motivatie en opwinding. Ook bij motorische functies zoals seksuele opwinding is het belangrijk.

Op het moment dat je porno kijkt, ziet jouw brein dit als een beloning. Daarom zal het de volgende keer een dopaminepiek creëren, waardoor er in jouw brein een motivatie ontstaat om weer richting die websites te gaan. Omdat de porno- grafie zo’n ontzettend grote dopaminepiek veroorzaakt is dit zeer verslavend. Je brein moet en zal die dopamine weer maken. Kleine dingen die minder dopamine veroorzaken zullen daardoor minder voldoening geven dan eerst. Waardoor motivatie om andere dingen te doen steeds minder wordt. Dit kan als gevolg hebben dat iemand die veel pornografie kijkt de rest van zijn leven langzaam laat verslonzen. Bovendien maken verslaaf- den meer dopamine aan als ze hetgeen gebruiken waar ze verslaafd aan zijn in vergelijking met mensen die niet verslaafd zijn.Waardoor het uitvoeren van activiteiten die niks met de verslaving te maken hebben nog lastiger worden.

Een ander mentaal gevolg is het optreden van desensibilisatie. In dit proces gaat
het brein wennen aan de hoge dosissen pornografie. Door deze gewenning zal het voor de persoon in kwestie lastiger zijn om de ‘high’ te bereiken die eerder bereikt werd. Daardoor is een hogere dosis nodig. In het geval van porno is dit meer, of porno in extremere vormen. Deze desensibilisatie kan ook leiden tot problematisch pornoconsumptie. Uit onderzoek blijkt dat problematische porno kijken ook kan leiden tot lichamelijke problemen, waaronder erectiestoornissen bij mannen. Ook vrouwen lopen gevaar voor seksuele disfunctie. Verder blijkt uit onderzoek ook dat als gevolg van desensibilisatie dat 46,9% van de pornoconsumenten na een tijdje porno- categorieën gingen bekijken die ze eerst niet interessant vonden, of sterker nog, ver weg van wilden blijven. Dit zou ook een verklaring zijn waarom pornovideo’s steeds heftiger worden. De markt speelt in op de vraag van de consumenten.

Er is stof tot nadenken. De cijfers wijzen aan dat er een probleem op de loer ligt. Het vervelende is dat de porno ende industrie daaromheen nog erg in de taboesfeer zit. Het belangrijkste is dat erover gepraat gaat worden. Organisaties zoals ‘Fight The New Drug’ zijn hier al een aantal jaar voorlopers in. Op hun website staat ontzettend veel informatie over nog meerdere gevolgen van de porno-industrie op onze samenleving. Vreemd genoeg zijn de gelovigen daar dus ook al meer open over. Althans, op straat tegen wildvreemden. Wellicht wordt het probleem de komende jaren beter belicht. Voor nu lijkt er in ieder geval nog een uitdaging te zijn.

Als journalist wil ik het liefste zo dicht mogelijk op het nieuws staan, dus op de plek waar het daadwerkelijk gebeurt. Alleen dan kan je volgens mij het hele verhaal vertellen. Ik deins niet terug voor een uitdaging want ik vind mijzelf het beste in oncomfortabele en bijzondere situaties.

Reacties

Your email address will not be published.