Meerwaardebeding roept weerstand op in de Zwolse gemeenteraad, “Beste oplossing in een slechte situatie” volgens het college  

Afgelopen verkiezingen was het een nek-aan-nekrace tussen GroenLinks en de ChristenUnie in de gemeenteraad van Zwolle. Samen vormen ze nu een College van B en W met D66 en het CDA. Nieuw in de raad zijn de Partij voor de Dieren (PvdD) en Volt. Op de raadsagenda staat het ‘meerwaardebeding’, een constructie waarmee het college starters korting wil geven op een woning in nieuwbouwwijk De Tippe. Ondertussen heerst in de gemeenteraad grote verdeeldheid.  

Er heerst een andere sfeer bij aankomst in de Zwolse raadszaal. Het is het eerste debat sinds de verkiezingen en alhoewel GroenLinks en de ChristenUnie wederom als winnende partijen uit de bus zijn gekomen, is er veel veranderd. De oude garde begroet elkaar als vanouds terwijl het merendeel van de nieuwelingen onwennig toeziet op het geheel. De inrichting, de bodes en het publiek maken zichtbaar indruk op sommigen.  

Naarmate er meer politici binnen druppelen valt er iets op, en dat is de man-vrouw verdeling in de zaal. Het aantal vrouwen is sinds de verkiezingen duidelijk toegenomen, al zijn de mannen nog altijd in een kleine meerderheid. Een uitzondering op de regel vormt het CDA waar student politicologie Dominique Suurling tussen alleen maar mannen van middelbare leeftijd zit.  

De eerste spreker is ervaren collegelid Jolien Elshof (CU). Als collegelid en voorstander krijgt ze dan ook gelijk de wind van voren van de oppositie. PvdA’er Mart Oude Egbrink maakt zich druk over de vorm die het college gekozen heeft om de starterswoningen te financieren. “Waarom is er niet gekozen voor een terugkoopregeling?”,  vraagt hij zich af. Met het antwoord dat het een te groot risico voor de gemeente zou zijn, neemt hij echter geen genoegen. “Want is dat meerwaardebeding ook vaker dan één keer inzetbaar? Of is het alleen voor de eerste kopers?” CDA’er Jan Nabers vraagt zich op zijn beurt af op basis van welke prijzen er wordt gekeken; de prijzen van twee jaar geleden of de prijzen van dit jaar? “Dat maakt namelijk nogal een verschil,” merkt hij droogjes op.  

Wanneer Brammert Geerlings (SP) bij de interruptiemicrofoon verschijnt is het drama compleet: “Wat betaalbaar wonen had moeten zijn in Breezicht-Noord, heeft uiteindelijk zo lang geduurd”, buldert hij, “dat de inflatie de plannen heeft ingehaald. De middeninkomens kwamen daardoor alsnog buiten spel te staan.” Collegelid Joey Boon (GL) ziet echter meer in een wat constructievere aanpak, en zet zijn woorden tegenover die van Geerlings. “Het vertragen van de bouw zou de winst helemaal teniet doen.” Het huidige plan is naar zijn mening dan ook; “De beste oplossing in een slechte situatie.” 

Boon blijkt echter niet de redder in nood te zijn voor de oppositie: Volt burgerlid Annajorien Prins heeft namelijk een heel ander plan voor ogen. Bevlogen vertelt ze hoe Volt een oplossing ziet in een aantal wooncoöperaties. Het idee hiervan is dat een groep bewoners samen een aantal woningen bouwt, waarbij de bouwkosten worden gedeeld. Verschillende raadsleden reageren verrast, anderen knikken instemmend. Er is weer wat lucht in de zaal. De zuurstof neemt zelfs toe als D66 nieuwkomer Paul Guldemond opbiecht vanavond zijn derde maidenspeech te houden. Dat het erfpachthoofdstuk afgeschoten is, “betreurt hij als voormalig Amsterdams raadslid allerminst.” Hij kreeg er “de kriebels van.” Hier en daar klinkt gegrinnik in de zaal.   

Dat Guldemond het klappen van de zweep kent is duidelijk. Hoe anders is dit als  

nieuwkomer Debbie Mathijssen van de Partij voor de Dieren speecht over haar angst dat de vele bebouwing geen ruimte over laat voor natuurinclusiviteit. Zoals gevraagd zijn er geen interrupties, in dit geval blijft het echter wel heel stil. Er zijn zelfs geen vragen. Pas als ze wethouder Monique Schuttenbeld (GL) interrumpeert, wordt de stilte nader verklaard. “Heeft u de plannen wel gelezen?”, vraagt de wethouder op een kille toon. Met een bek vol tanden staat Mathijssen bij de microfoon. Beduusd loopt ze weg.  

De oppositie is daarentegen was nog lang niet klaar met het college. Wanneer Schuttenbeld dan ook over de precieze plannen begint te vertellen barst de oppositie los. Zo blijkt maar weer dat een lang regerende partij niet alleen in den Haag verharding van het debat brengt.   
 
 

Reacties

Your email address will not be published.