Politiek geïnteresseerde jongeren, wat vinden zij van de basisbeurs?

Veel mensen denken tegenwoordig dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in de politiek. Of dit echt zo is de vraag. Jordy Pouwels is in ieder geval één van deze geïnteresseerde jongeren. Jordy is een negentien jarige jongen uit het dorpje Meerlo vlakbij Venray, Limburg. Hij is sinds zijn vijftiende al geïnteresseerd in zowel nationale als internationale politiek. Maar, wat vindt hij van de basisbeurs en van het leenstelsel?

-Wat zouden de financiële gevolgen zijn van het terugdraaien van de basisbeurs? 

Omdat het leven steeds duurder wordt en de huurprijs ontzettend hoog is, moet ik momenteel maximaal lenen om alles te kunnen betalen. Ik kom voor geen enkele toeslag, op zorgtoeslag na, in aanmerking. Dat betekent dat ik 40 uur per week werk aan mijn studie, daarnaast nog een bijbaan heb, maar onder de streep zie ik alleen maar schulden die in een flink tempo toenemen. 

-Wat zou het betekenen voor de diploma-inflatie

Voor mij zou er geen sprake zijn van diploma-inflatie. Ik doe een internationale studie waar minimaal 40% internationaal is. De aanpassing van de basisbeurs zou dus maar voor zo’n 60% gelden van de studenten op mijn studie. Daarnaast zit er een numerus fixus op en is het een vrij lastige opleiding, waardoor meer geld tot je beschikking hebben alleen invloed heeft op je mentale welzijn doordat dat het stress verlagend is, maar heeft het geen enkele invloed op de kwaliteit van het diploma. 

-Waarom zou een hogere tegemoetkoming van de studenten die onder het leenstelsel vallen (niet) kunnen? 

Het zou absoluut wel kunnen. Alleen om een of andere redenen worden studenten niet als belangrijk genoeg gezien om er een groot genoeg budget voor vrij te maken. Waar ik mij ontzettend aan stoor, is dat er groepen zijn in dit land die recht hebben op ontzettend veel toeslagen en andere financiële middelen van de overheid zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. In de tussentijd vallen de studenten bij vrijwel alles buiten boord. Neem als voorbeeld het STAP-budget, waarbij mensen de meest onzinnige cursussen gaan doen voor 1000 euro om maar recht te hebben op dat overheidsgeld terwijl in de tussentijd de toekomstige artsen, economen, bestuurders etc. momenteel alles moeten gaan lenen. Die verhouding is totaal zoek. 

-Wat zou een alternatieve oplossing zijn (In plaats van de huidige compensatie voorstellen)? 

Een hogere compensatie. Het leenstelsel blijkt niet effectief te werken dus bij een fout herstel je het. Budget is het enige argument dat momenteel aangedragen wordt waarom de compensatie niet in een goede verhouding zou kunnen staan. Ik ben van mening dat ze dan maar hun prioriteiten moeten verleggen zodat er wel budget is. Budget weghalen bij allerlei financiële middelen die de maatschappij niks opleveren bijvoorbeeld. Denk hierbij aan subsidies die momenteel gaan naar bedrijven die zonder die subsidies failliet gaan puur omdat hun hele bedrijfsmodel niet klopt of het toeslagensysteem dat we in Nederland hanteren dat zo complex is dat het financieel ontzettend veel kost om het systeem fatsoenlijk te organiseren. En uiteraard het STAP-budget dat ik al eerder aanhaalde. 

-Wat zou een alternatief kunnen zijn voor de basisbeurs/leenstelsel  

Welk systeem er gehanteerd wordt maakt mij niet zoveel uit op voorwaarde dat het in verhouding staat met alle andere financiële middelen waar in Nederland recht op is. Als een student niks krijgt en alles moet lenen terwijl er talloze financiële middelen zijn voor allerlei andere groepen in de samenleving dan is het niet in verhouding. Dus in het huidige overheidsbeleid is een basisbeurs totaal op zijn plaats om het in verhouding te zetten met andere financiële mogelijkheden in Nederland. Zodra Nederland minder geld gaat geven aan de bevolking d.m.v. allerlei uitkeringen en toeslagen dan past een leenstelsel beter om het in verhouding te zetten. Verder zie ik geen andere mogelijkheden. 
 

-Waarom denken jullie dat diploma-inflatie zo’n probleem zou zijn? 

Ik denk niet dat diploma-inflatie een probleem gaat zijn. Als de kwaliteit van een diploma afhangt van de financiële middelen dan stelt het diploma in mijn ogen ook niet veel voor. Het diploma moet afhangen van de kwaliteit van de kennis die je hebt en dat staat mijns inziens onafhankelijk van financiën. 

-Waarom is de politiek voor jou zo van belang (Met nadruk op de EU)? 

Toen ik begon aan mijn middelbare school ontstond mijn politieke interesse. Ik wist al vrij vroeg dat ik iets economisch wilde gaan studeren en daar horen veel maatschappelijk thema’s bij. Dat alles wordt beïnvloed door overheidsbeleid. In het tweede leerjaar kwam ik zo terecht bij het debat team van school, waarbij ik heb deelgenomen aan enkele grote debatwedstrijden zowel provinciaal als nationaal. Uiteindelijk ben ik mij steeds meer gaan interesseren in de internationale wereld. Dat is ontstaan nadat ik bij een aantal multinationals een dagje had meegelopen en ik een maand lang in de VS ben geweest voor een internationaal leiderschapstraject. 

Vanuit mijn bril als student International Business is er niks interessanter dan de EU. De EU is een van de grootste economische machten in de wereld, als het niet de grootste is. Daardoor is het zo dat zodra de EU een nieuwe wet lanceert dit niet alleen gevolgen heeft voor de EU, maar voor de gehele wereld. Grote multinationals moeten zich namelijk aanpassen aan de grote afzetmarkt van de EU en daardoor passen ze dat in veel gevallen op wereldwijde basis aan. Ook volgen veel landen buiten de EU het EU-beleid en passen ze zich daar enigszins op aan. Daardoor is er geen mooiere plek als econoom om te werken dan voor de EU. Omdat je echt een gigantisch verschil kunt maken. 

Reacties

Your email address will not be published.