Kirsten Haanraads WWF: “Om de economie te redden moeten we niet kiezen voor een koers die een doodlopende weg is”   

/

In 2024 is het zo ver, dan kan de gaswinning onder de Noordzee beginnen; dat is waar het kabinet met het coalitieakkoord mee instemt, maar als het aan het WWF ligt gaat dit plan niet door. Kirsten Henraads zet zich met het WWF in om deze vergunning van tafel te gooien. 

Het WWF strijdt tegen het plan voor gaswinning ten noordelijk van Schiermonnikoog. Dit vooral om de natuurschade te voorkomen. “De gevolgen voor de natuur en voor de eilandbewoners is niet te overzien. Er wordt mogelijk voor heel veel jaren gas gewonnen, terwijl er juist oproepen wordt over te stappen naar hernieuwbare energie en in de toekomst te investeren”, aldus Kirsten Haanraads 

Ook zijn er volgens Haanraads fouten gemaakt: “In de vergunningverlening wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de noodzakelijke energietransitie, maar ook bijvoorbeeld niet dat klimaatverandering het gebied al heel hard zal treffen, met alle gevolgen voor natuur. Natuur is kwetsbaar. Een beschermd gebied is met de eventuele komst van een boorplatform in gevaar. Een aantal jaren geleden is er een schelpdieren rif aangelegd. Booractiviteiten verstoren de rust, beschadigen de bodem. Onderwatergeluid verstoord en verjaagd zeedieren en de omgewoelde bodem daalt neer over het schelpdieren rif en vernield de natuur.” 

Door de oorlog in Oekraïne stijgt de gasprijs de pan uit, boren in eigen land zal deze prijs kunnen drukken. Een afweging tussen economie en natuur. Als het aan Haanraads ligt is er geen sprake van en economisch voordeel, zo is de keuze snel gemaakt: “De voorgenomen gaswinning zal pas over enige tijd operationeel zijn. Dat helpt dus niets tegen de gasprijzen van vandaag. De tijd die we spenderen aan het opzetten van nieuwe gasboringen kan net zo goed besteed worden aan alternatieven, zoals duurzame energiewinning, nieuwe vormen van energiegebruik en besparing. Om de economie te redden moeten we niet kiezen voor een koers die een doodlopende weg is.” 

Geef een antwoord

Your email address will not be published.