Verzilting houdt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bezig   

/

In het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verzilting de belangrijkste uitdaging. Verzilting is een toename van het zoutgehalte in de bodem en het water. Dit kan schadelijk zijn voor planten en dieren. Het waterschap maakt gebruik van pompen en sluizen om zoet water vast te houden en de natuur en de agrarische sector te beschermen tegen verzilting.  

Volgens Tim Leeuwerke van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is de grootste uitdaging in dit waterschap verzilting. Het IJmeer speelt voor Waterschap AGV een belangrijke rol. Normaal gesproken is er sprake van een natuurlijke watertoevoer. Bij een lage waterstand in het IJmeer stroomt er zoet water weg en dreigt er verzilting. Dit is schadelijk voor zowel de natuur als de agrarische sector. In augustus meldde de Gooi en Eemlander al dat met name gebieden als het Naardermeer, de Ankeveense plassen en de Spiegelplas kwetsbaar zijn voor de gevolgen van verzilting. Het is belangrijk om in dit soort situaties het water vast te houden hierbij spelen sluizen en gemalen een belangrijke functie. Dit jaar werden pompen gebruikt om water vanuit het Markermeer het waterschap in te pompen.

Verzilting is een onderwerp dat niet alleen in Waterschap AGV speelt ook andere waterschapen hebben te maken met verzilting. Echter is verzilting niet een probleem waar alle 21 waterschappen in Nederland mee te maken hebben. Er zijn waterschappen in het oosten van het land waarbij drinkwatervoorziening een grote prioriteit is.

Ik ben David. Ik bespreek graag belangrijke en actuele onderwerpen. Ik heb een brede interesse: politiek, geschiedenis, monetaire ontwikkelingen en sport. Daarnaast ben ik actief bij Groot Nieuws.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.