Mogelijke nevenschade GGZ-behandeling mag niet onderschat worden 

In tijden waarin de roep om meer  GGZ alsmaar sterker wordt werpt Klinisch Psycholoog Bram Bovendeerd een ander licht op de hulpvraag van de maatschappij. Behandeling kan problemen oplossen, maar ook zorgen voor nevenschade. Dit begint bij de DSM-diagnoses die behandelaren geven uit het DSM-handboek voor mentale stoornissen. Problemen waar de patiënt dan tegenaan loopt kunnen dan gezien worden als een beperking in plaats van een menselijke tekortkoming. De etiketjes houden echter weinig rekening met de context waarin de gediagnosticeerde mens leeft, vindt Bovendeerd. Als voorbeeld noemt hij een situatie waarin je een arm breekt terwijl je in een scheiding ligt. Het kan dan een week langer duren voordat de de arm is aangegroeid. Wel heeft dit minder invloed dan bij psychische klachten, waarbij  zaken zoals financiële zorgen, het hebben van een sociaal netwerk en opleidingsmogelijkheden een rol spelen in het verdere beloop.  

Reacties

Your email address will not be published.