Disclaimer

Deze site is gemaakt door studenten van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim. Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van dit platform, kan de opleiding Journalistiek niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het platform. Mocht u feitelijke onjuistheden tegenkomen dan stellen wij een reactie erg op prijs via websitejournalistiek@windesheim.nl. De inhoud van de websites kan zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze websites kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Op de inhoud van dit platform rust auteursrecht. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de Opleiding Journalistiek. Wij stimuleren linken naar producties op de sites van Journalistiek Zwolle/ Journalistiek Windesheim zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Foto- en videomateriaal

De webredactie spant zich in om iedereen die geportretteerd wordt op deze sites om toestemming te vragen. Mocht je bezwaar hebben tegen bepaalde foto’s of video’s waarop je te zien bent, neem dan contact op via websitejournalistiek@windesheim.nl

Go toTop