Disclaimer:
De Werkplaats doet haar best om rechthebbenden van het getoonde materiaal op onze website op te sporen. Wanneer desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons. De Werkplaats wil in dat geval graag samen aan een oplossing werken.

Websites van derden:
De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door De Werkplaats gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. De Werkplaats aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens:
De Werkplaats garandeert dat persoonlijke gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Over De Werkplaats

Welkom bij de Werkplaats, een innovatief project door studenten journalistiek van de Hogeschool Windesheim te Zwolle

Wij kleuren niet binnen de lijntjes, volgen geen traditioneel journalistiekonderwijs, maar bouwen vanaf dag één aan onze eigen carrière.

Zoeken

© 2018 - 2019 | De Werkplaats

Hogeschool Windesheim ~ 8017 CA Zwolle ~ 085 - 002 0149 ~ info@uitdewerkplaats.nl ~ NL 72 BUNQ 20 31 82 01 33

Disclaimer

Search