Digitalisering basisonderwijs: toename digitale geletterdheid maar afname schrijfvaardigheid

De laatste jaren zien we het steeds meer: digitalisering in het onderwijs. Digiborden, Chromebooks en tablets vullen klaslokalen. De digitale geletterdheid en mediawijsheid van kinderen neemt toe, maar heeft digitalisering ook nadelen?

De afgelopen jaren is de digitalisering in het basisonderwijs in sterke mate toegenomen. In 2013 heeft de overheid besloten om alle basisscholen in Nederland te verplichten de ontwikkeling van hun leerlingen te gaan volgen in digitale leerlingvolgsystemen. De digitale geletterdheid van kinderen is daardoor toegenomen, waaronder de media wijsheid en informatievaardigheden, zoals het zoeken van digitale informatie.

Timen Kiers, directeur van basisschool De Ark in Daarle ziet dat het gebruik van digitale lesmethodes zowel voordelen als nadelen met zich meebrengt: “Digitalisering heeft een positief effect want de leerlingen zijn juist niet afgeleid, want ze zijn gericht op beeld en dat trekt aan. Wat we wel zien is dat het handschrift van leerlingen verslechterd. Leerlingen zijn alleen maar gewend om achter computers of Chromebooks te zitten, dit willen we wel terugdraaien.” Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat lang niet alle leerlingen het primair onderwijs verlaten met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33%. Medewerker Koen Oldehamsink van basisschool KBS Het Galjoen in Wierden is tevreden met het gebruik van digitale hulpmiddelen in klaslokalen. “Persoonlijk ben ik er wel gewoon positief over, want kinderen leren zelf om met ICT om te gaan. Bijvoorbeeld hoe je moet werken met internet en hoe je moet zoeken naar bepaalde opdrachten. Maar wat je ook kan tegenkomen op internet, dat je daar de gevaren van kan zien.” Oldehamsink geeft aan dat hij geen afname van de schrijfvaardigheid terugziet.

Merel Doeser, woordvoerder en communicatieadviseur van de PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, geeft aan dat digitaal onderwijs belangrijk is. “De PO-Raad ziet dat het gebruik van technologie kansen biedt voor het verrijken en ondersteunen van het onderwijs. Samen met de VO-raad werken we daarom aan een veilige en doordachte inzet van technologie, die aansluit bij de behoeftes van het onderwijs en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld door onze leden te ondersteunen bij de inzet van ICT in hun organisaties en met marktpartijen te werken aan het waarborgen van de privacy van leerlingen én medewerkers.” Hoe de digitalisering er volgens de PO-Raad in de toekomst eruit gaat zien, is nog onzeker. “Wij zien dat het gebruik van ICT in het onderwijs toeneemt en dat de technologie zich snel ontwikkelt, maar de exacte toekomst van technologie is niet te voorspellen.”

Geef een reactie

Your email address will not be published.