Rewilding: dè oplossing voor natuurherstel?

Rewilding is een vorm van natuurherstel waarbij de mens niet de controle heeft over het natuurbeheer, maar waar we de natuur haar gang laten gaan. Organisatie ARK Natuurontwikkeling zet zich in om zulke natuurgebieden te realiseren. Hoe verloopt zo’n rewildingsproces en wat zijn de effecten hiervan?

Geef een reactie

Your email address will not be published.