“Opvoeding maakt een mens eerlijk en oprecht”

‘’De opvoedstijl is anders dan dat het was, waardoor kinderen ook beter hun emoties kunnen reguleren zonder agressief te worden’’, zegt Amber van der Schaaf optimistisch. De cijfers liegen er echter niet om, geweld onder jongeren is nog steeds een probleem in Nederland. Steeds meer jongeren zijn in het bezit van een wapen. In 2022 werden er 1268 jongeren onder de 17 jaar aangehouden wegens verboden wapenbezit. Toekomstig docent Engels Amber van der Schaaf wil in haar vakgebied er alles aan doen om te zorgen dat jongeren niet de verkeerde kant op gaan.


Hoe denk jij over de uitspraak: de meeste mensen deugen?
‘’Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk wel, omdat ik natuurlijk de lerarenopleiding doe, dat het eraan ligt op welke manier de mens iemand anders opleidt. Hoe je wordt opgevoed. Ik denk dat dat een grote bron is, maar ik denk niet dat een mens van nature deugt. Ik denk dat nurture veel moet doen voordat een mens echt deugt en zijn morele waarden goed op een rijtje heeft. Ik vind dat school daar ook wel een grote rol bij speelt, maar misschien komt dat ook omdat ik een lerarenopleiding doe en daar dan achter sta. Vanuit jezelf denk ik niet dat je echt deugt.’’


Wat maakt een mens eerlijk en oprecht?
‘’Ik denk dat je eerlijkheid en oprechtheid echt van huis uit meekrijgt. Zelf vertel ik ook weleens een leugen om bestwil als ik ergens onderuit wil komen, maar ik denk dat je eigen moraal en waarden vooral uit de opvoeding voortkomen. Je kan natuurlijk ook zeggen van, ikke ikke ikke en de rest mag stikken en dat je er alleen maar leugens uitgooit. Ik denk dat eerlijk en oprecht zijn vooral uit de opvoeding moet komen. Het is ook wel een beetje problematisch als een kind dan uit een gezin komt met narcistische ouders, waardoor je als kind dat narcisme meekrijgt en eigenlijk niets anders kent.’’


Wat moet er volgens jou in het onderwijs veranderen, zodat kinderen een omgeving hebben waarin ze leren hoe mensen met elkaar moeten omgaan?

‘’Ik denk dat dat al aardig is opgepikt. Bij ons op Windesheim wordt aangeleerd om een veilig leerklimaat voor de leerling te creëren, waardoor ze dus wel fouten durven te maken. Als een leerling bijvoorbeeld uit woede een stoel uit elkaar zou schoppen is dat niet erg, maar kan het gedrag wel gecorrigeerd worden. Dan snapt de leerling wat hij fout heeft gedaan zonder dat de situatie escaleert en het kind agressiever wordt. Ik denk dat daar dus wel aandacht voor is, maar leraren zijn geen pedagogische medewerkers. Ze kunnen er dus tot op zekere hoogte er wat aan doen, maar op een gegeven moment hebben kinderen met een gedragsprobleem gewoon een andere docent nodig. Ik denk dus wel dat daar een onderscheid bij gemaakt moet worden. Nu zie je heel vaak, zoals op mijn stageplek, dat kinderen met ernstige ADHD gewoon nog daar op school zitten. Terwijl vroeger sneller werd gezegd dat ze dan naar het speciaal onderwijs konden.
Ik vind wel dat de mogelijkheid om sneller naar het speciaal onderwijs te gaan, terug moet komen. Eigenlijk zit je dan in een klas met andere mensen die ook gedragsproblemen hebben, waardoor de leerling dat als normaal kan gaan zien. De begeleiding daar is wel beter dan die van de docenten die lesgeven in het reguliere onderwijs. Bij het speciaal onderwijs moet ook wat veranderd worden, want als je dat onderwijs volgt, is het weer heel moeilijk terug te gaan naar regulier. En ik denk dat als een leerling inziet dat hij wel op een reguliere school terecht kan, maar dat het iets meer moeite kost, dat dat anders is dan een leerling die op het speciale onderwijs blijft herrieschoppen. Ik vind dat de lijn tussen gewoon middelbaar en speciaal onderwijs iets flexibeler mag zijn, in plaats van de strakke lijn die het nu is. ‘’


Denk je dat eerlijk en oprecht zijn in de kinderjaren of adolescentjaren moet worden aangeleerd?
‘’Ik denk dat het in de adolescentie belangrijker is. Want op de basisschool ben je nog heel makkelijk beïnvloedbaar. Hoe jonger je bent hoe makkelijk je nog te beïnvloeden bent. Op de basisschool leef je eigenlijk in een soort bubbel, waardoor je niet het idee hebt dat je gekke dingen gaat doen. Zodra je naar de middelbare school gaat, kom je in een ander klimaat terecht. Dan word je gewoon eerder beïnvloedbaar. Zelf kom ik uit een dorp en ging ik in een stad naar de middelbare, en dat was echt totaal anders. Daardoor krijg je een soort setback en dan ga je denken van: ‘Wat doe ik hier? Pas ik hiertussen?’ En daardoor ben je ook weer meer beïnvloedbaar. Ik denk dat ouders zich er meer bewust van moeten zijn dat dit onzekere gedrag problematisch kan uitpakken. Denk aan drugsgebruik wat heel snel als een van de eerste signalen wordt gezien op de middelbare school. Omdat je dan met een groep met ‘druggies’ rondloopt waar je als puber bij wilt horen, zodat je vrienden hebt. Ik denk dat daar meer voorlichting over moet komen, en bijvoorbeeld hulplijnen voor de ouders. Voor de kinderen zijn er genoeg hulplijnen, maar kinderen zien zelf vaak niet snel in dat ze dit nodig hebben. Dan moeten ouders die verantwoordelijkheid nemen en aan de bel kunnen trekken. ‘’
Om weer terug te komen op waar we mee begonnen: drugsgebruik en geweld zoals wapengebruik onder jongeren. Gaat dit volgens jou toenemen of afnemen in de toekomst?
‘’Voor de aankomende generatie denk ik en hoop ik dat het afneemt. Ik durf dat alleen niet te zeggen, want mijn generatie is de eerstvolgende generatie die kinderen krijgt en ik ken heel veel mensen uit mijn generatie die geen kinderen willen. Ik weet dan ook niet of de mensen die wel kinderen nemen dit bewust doen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de cijfers veel gaan stijgen de komende jaren, want er wordt beter gehandhaafd. Ik merk in mijn omgeving dat de toxische masculiniteit de maatschappij aardig aan het verlaten is. Jongens krijgen niet meer standaard te horen dat ze hun emoties niet mogen tonen aangezien ze dan ‘geen man’ meer zijn.”

Hoe zie je jezelf als toekomstig docent?
“Dat is een goede vraag, laten we zeggen een docent die toegankelijk is en kinderen opleidt voor latere leven.”

Nicole Aldenkamp

Hoi, ik ben Nicole en ik ben 18 jaar. Ik heb een brede interesse in verschillende nieuwsonderwerpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

Het leven met hoop en hart 

Next Story

Spelontwikkelaar SIACTRO deelt plannen over Toree Saturn

Latest from Uncategorized

lange wachttijden in de GGZ

De wachttijden in de GGZ zijn langer dan ooit tevoren. Duizenden mensen wachten maanden op een intakegesprek, laat staan op behandeling. Jiska die nu
Go toTop