DWARS: De overheid is blind voor de wanhoop uit de samenleving

/

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor inflatie, koopkrachtdaling en stijgende energiekosten. Ik sprak hierover met Iris Vergeer, voorzitter van DWARS. Wat zou de overheid beter kunnen doen en wat zijn volgens DWARS de oplossingen voor dit soort problemen?  

Inflatie raakt veel mensen in Nederland. Met name de stijgende energiekosten brengt veel mensen in problemen. De belangrijkste maatregelen tegen die hoge energieprijzen is een prijsplafond en een energiecompensatie voor huishoudens met een laag inkomen. 

DWARS is niet tevreden over de manier waarop de overheid met dit probleem omgaat.
De energie compensatie is volgens Vergeer onvoldoende en komt daarnaast veel te laat.
“We wisten in maart al, sinds de oorlog uitbrak dat dit zou gebeuren met de energieprijzen.”

Het was volgens de voorzitter van DWARS beter geweest als dit kabinet eerder had ingegrepen. “Nu hebben mensen heel lang in onzekerheid gezeten of ze het deze winter wel gaan redden, veel mensen hebben die onzekerheid eigenlijk nog steeds”

Volgens Vergeer is het lastig voor dit kabinet om iets te doen aan de onzekerheid. “Ik denk dat heel veel kansen al voorbij zijn, maar het energieplafond is in principe een goede eerste stap.”


Het zou volkswoede veroorzaken als je zou zeggen; bejaarden hebben er geen recht op.


DWARS heeft niet alleen kritiek op de tijd die nodig was voor het kabinet om in actie te komen, ook het uitsluiten van studenten voor de energiecompensatie kan niet de goedkeuring van DWARS krijgen. “Het is natuurlijk best bizar dat je zegt; deze ene bevolkingsgroep heeft daar geen recht op. Het zou een soort volkswoede veroorzaken als je zou zeggen; bejaarden hebben er geen recht op.”

Het ontbreken van een energiecompensatie is volgens Vergeer niet het enige probleem waar studenten mee te maken hebben: “Wij wonen in studentenwoningen die vaak niet goed geïsoleerd zijn en waarbij we niet zelf kunnen regelen dat het beter geïsoleerd wordt.”

Iris Vergeer

De overheid moet volgens DWARS aan de slag met het isoleren van woningen. DWARS zou graag zien dat de overheid het isoleren van woningen bekostigd, dat is volgens Vergeer niet alleen goed voor het klimaat en de koopkracht, maar ook eerlijker. “Het zijn nu juist de mensen die het isoleren niet kunnen betalen die een hoge energierekening hebben omdat hun huizen niet geïsoleerd zijn.” Iris Vergeer ziet het isoleren van huizen ook als een lange termijn oplossing voor het energievraagstuk: “Je kunt een energieplafond instellen, je kunt mensen geld blijven geven om mensen hun energierekening te betalen, maar dat is niet de manier om het duurzaam naar beneden te halen.” Volgens Iris Vergeer hoeft de overheid dan niet meer de energierekening voor die mensen te betalen. Voor DWARS zijn er dus meerdere redenen waarom zij voorstander zijn van dit plan: “Het is dus goed voor het milieu, goed voor de koopkracht en uiteindelijk ook beter voor de overheid.”

Niet alleen de energierekening zorgt voor problemen. De algemene prijsstijging veroorzaakt door inflatie raakt veel Nederlanders. De Volkskrant meldde al dat dit tot een historische koopkrachtdaling leidt. DWARS wil dat lonen, bijstand en soortgelijke zaken meestijgen met de inflatie. Dit is erg belangrijk volgens Iris Vergeer: “zodat er niemand in welvaart en welzijn erop achteruitgaat”  


De overheid is blind voor de wanhoop uit de samenleving


Het grootste probleem volgens Iris Vergeer is dat dit kabinet elk probleem doorschuift en dat ze niet met echte oplossingen komen. Het kabinet komt volgens Vergeer pas in actie als er politieke gevolgen dreigen. “Wat alleen vanuit een soort nood is voor hun zelf” voegt Vergeer toe. Daarnaast luistert de overheid erg slecht naar de mensen. “Er zijn heel veel mensen die heel hard riepen: ‘Ik red het niet meer en zo kan het niet langer’. De overheid heeft nog gewoon maanden gewacht en naar mijn idee die mensen niet serieus genomen.”

“De overheid is blind voor de wanhoop uit de samenleving” aldus de voorzitter van Dwars. “Het probleem” vat Vergeer samen” is het constante doorschuiven van dit soort problemen en dat ze daarin de burger niet serieus nemen” 

Mocht DWARS het voor het zeggen krijgen, dan zou een belangrijk verschil met de huidige situatie de introductie van een basisinkomen zijn. Vergeer ligt het idee toe: “Dat iedereen per maand een bepaald bedrag krijgt waar je in principe van kan leven. Zodat niemand meer in de bijstand hoeft te zitten en niemand meer dakloos hoeft te zijn.” Hoe dit er precies zou uitzien is nog niet helemaal duidelijk, wel heeft DWARS een duidelijke visie voor de toekomst: “We zorgen ervoor met een algemeen basisbestaan, dat iedereen een huis, een baan en een inkomen heeft.” 

Ik ben David. Ik bespreek graag belangrijke en actuele onderwerpen. Ik heb een brede interesse: politiek, geschiedenis, monetaire ontwikkelingen en sport. Daarnaast ben ik actief bij Groot Nieuws.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.